ΕΝΑΡΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

enarxi

Ετοιμάζεστε να ξεκινήσετε τη νέα σας επιχείρηση; Το γραφείο μας αναλαμβάνει εξολοκλήρου τις διαδικασίες έναρξης επιχείρησης είτε πρόκειται για έναρξη επιτηδεύματος είτε για την ίδρυση κάθε είδους εταιρείας.

Διερευνούμε για εσάς τις πιθανές άδειες που θα χρειαστείτε, βρίσκουμε για εσάς τους κατάλληλους κωδικούς επιτηδεύματος και διεκπεραιώνουμε οποιαδήποτε γραφειοκρατική διαδικασία προκύπτει.

Αναλυτικά παρέχουμε:

  • Εκπροσώπηση στη ΔΟΥ για όλες τις εργασίες που απαιτούνται για την έναρξη επιχείρησης (εργασίες στο Μητρώο, Έλεγχος, ΚΒΣ κ.λπ.).

Καλύπτουμε την έναρξη όλων των παρακάτω επιχειρήσεων:

•    Έναρξη Ατομικών Επιχειρήσεων Α’ , Β’ , Γ’ κατηγορίας
•    Έναρξη Ανωνύμων Εταιριών
•    Έναρξη Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης
•    Έναρξη Ομόρρυθμων Εταιριών
•    Έναρξη Ετερόρρυθμων Εταιριών
•    Έναρξη Κοινοπραξιών