ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Το λογιστικό μας γραφείο παρέχει υψηλού επιπέδου λογιστικές υπηρεσίες που θα σας καλύψουν τόσο σε φοροτεχνικό όσο και σε μηχανογραφικό επίπεδο. Η σωστή λογιστική οργάνωση της επιχείρησής σας έχει ως αποτέλεσμα την πιο εύρυθμη και ασφαλή λειτουργία της και την προστασία της από κινδύνους που προκύπτουν από την πολυδαίδαλη και με συχνές αλλαγές φορολογική νομοθεσία.

Παρέχουμε:

  • Πλήρως μηχανογραφημένη τήρηση βιβλίων Β’ και Γ’ κατηγορίας
  • Υποβολή δηλώσεων ΦΜΥ
  • Ενημέρωση των βιβλίων σας στο γραφείο μας ή στο χώρο της επιχείρησής σας.
  • Συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων
  • Ηλεκτρονική υποβολή και πληρωμή δήλωσης ΦΠΑ
  • Λογιστικά αποτελέσματα, ισολογισμοί, προβλέψεις, αναφορές.
  • Διαρκή ενημέρωση και παροχή χρήσιμων συμβουλών για τη βελτίωση των χρηματοοικονομικών σας μεγεθών και την ελαχιστοποίηση των φόρων.
  • Κάλυψη όλων των αναγκών του τμήματος μισθοδοσίας.