ΕΡΓΑΤΙΚΑ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ

Το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες απασχόλησης και ασφάλισης με πλήρη κάλυψη όλων των αναγκών του τμήματος μισθοδοσίας.

  • Άμεση και τεκμηριωμένη απάντηση σε κάθε φύσεως θέμα που σχετίζεται με την αμοιβή και την ασφάλιση, όπως δικαιούμενες αποδοχές, συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπολογισμό αποδοχών κρατήσεων, κ.α.
  • Εγγραφή επιχείρησης στο Ι.Κ.Α, Εγγραφή εργαζομένων στον ΟΑΕΔ , κ.λ.π
  • Προσλήψεις, αποχωρήσεις
  • σύνταξη μισθοδοτικών καταστάσεων
  • σύνταξη και υποβολή καταστάσεων επιθεώρησης εργασίας,
  • σύνταξη και υποβολή ΑΠΔ στο ΙΚΑ κλπ.