ΙΔΙΩΤΕΣ

  • Δηλώσεις φόρου κληρονομιάς
  • Συμπλήρωση δηλώσεων ακίνητων
  • Δηλώσεις μεταβολών προσωπικών στοιχείων στην Δ.Ο.Υ.
  • Συνταξιοδοτικά θέματα
  • Ρεύμα οικοδομών για ιδιώτες
  • Φορολογικές συμβουλές για ακίνητη περιουσία

 

Δείτε αναλυτικά