ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει όλες τις τυπικές διαδικασίες για τον φόρο κληρονομιάς, όπως:

  • Υπολογισμός φόρου
  • Συμπλήρωση εντύπων