ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Η σωστή καταγραφή των ακινήτων σας στο Εθνικό Κτηματολόγιο αλλά και στα αρχεία του Υπουργείου Οικονομικών είναι πλέον απαραίτητη για την διασφάλισή τους.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει για λογαριασμό σας την πληρωμή του τέλους κτηματογράφησης, την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στο αρμόδιο κτηματογραφικό γραφείο.

Επίσης ελέγχουμε και αν χρειαστεί διορθώνουμε τις προηγούμενες δηλώσεις Ε9 και αντιπαραβάλουμε τα στοιχεία έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε τη σωστή καταγραφή της περιουσίας σας.