ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι συχνές αλλαγές και η πολυπλοκότητα του φορολογικού μας συστήματος κάνουν σχεδόν αδύνατη την ορθή συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης από τον ιδιώτη. Τα συχνά λάθη που γίνονται οδηγούν πολλές φορές σε πρόσθετη ταλαιπωρία αλλά και σημαντική οικονομική επιβάρυνση εκ των υστέρων.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει, με πολύ ανταγωνιστικές τιμές, τη συμπλήρωση της φορολογικής σας δήλωσης παρέχοντάς σας τις εξής υπηρεσίες:

  • Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής σας στο σύστημα TAXIS
  • Υποβολή εντύπων Ε9 (αλλαγής περιουσιακών στοιχείων και Ε2)
  • Συμβουλές για τον σωστό χειρισμό θεμάτων τεκμηρίων και πόθεν έσχες.
  • Αν χρειαστεί, διεκπεραίωση συμπληρωματικών εργασιών (φορολογικές εκκρεμότητες, λάθη παρελθόντων ετών, συμπλήρωση εγγράφων κλπ.)