Παράταση για την εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας

      Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Παράταση για την εκπρόθεσμη δήλωση διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας

φορολογία

Παρατείνεται μέχρι και την 29η Φεβρουαρίου 2016 η προθεσμία -που λήγει την 31η Ιανουαρίου 2016- για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης διακοπής επιχειρηματικής δραστηριότητας, πέραν του έτους, βάσει του πραγματικού χρόνου διακοπής.
Όπως επισημαίνει το υπουργείο, δεν θα δοθεί άλλη παράταση για το ζήτημα αυτό.