Κατηγορία: ΕΝΦΙΑ

Οι αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ

Οι βασικότερες αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ είναι οι εξής: 1. Για οικόπεδα εντός οικισμών αλλά εκτός Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξίας Ακινήτων θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου, τόσο του κυρίου… Read more »