Κατηγορία: ΕΡΓΑΝΗ

ΕΡΓΑΝΗ: Νέες υποχρεώσεις για τους εργοδότες

Υποχρεωτική γίνεται για τον εργοδότη η αυθημερόν καταχώρηση συμπληρωματικών πινάκων στο  Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», σε περίπτωση αλλαγής στοιχείων του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας του προσωπικού.